Zpět na články

Kontrola citlivosti při bělení

U některých pacientů se můžeme setkat se zvýšenou citlivostí zubů během belení. Většinou se jedná o dočasnou citlivost a lze ji ošetřit, proto je důležité probrat veškeré aspekty se stomatologem před procedurou, během ní a také po skončení bělení tak, aby mohl individuálně porozumět a ošetřit případné problémy s citlivostí.

Před započetím bělení byste měli se stomatologem prokonzultovat a určit orální zdraví, úroveň citlivosti a zda je potřeba profesionální dentální profylaxe. Jakmile stomatolog určí úroveň citlivosti, většinou dotekem a vzduchovým testem, je schopný stanovit jaké bělení pro Vás bude nejkomfortnější.

Citlivost před bělením

Jestliže máte pozitivní historii citlivosti nebo je test (dotekem, vzduchem) pozitivní, pak Vám stomatolog může doporučit následující kroky k jejímu snížení ještě před započetím bělení:

  • čistěte si dva týdny zuby pastou Opalescence® Sensitivity Relief
  • na 15-60 minut si nasaďte nosič s UltraEZ® gelem pro snížení citlivosti

Citlivost během bělení

U některých pacientů, jež nemají známou citlivost, může dojít ke vzniku určité úrovně citlivosti během bělení. Pokud k tomu tak dojde, stomatolog Vám může doporučit následující volby ošetření:

  • snížení aplikačního času
  • změna z noční na denní aplikaci
  • vynechejte na jeden či více dnů bělení
  • čistěte si zuby pastou Opalescence Sensitivity Relief
  • do nosiče aplikujte UltraEZ gel pro snížení citlivosti a aplikujte 15-60 min před a/nebo po bělení
  • pokud došlo ke zhoršení stavu dásní, kontaktujte stomatologa