Zpět na články

Těhotenství, kojení a bělení zubů

Stejně jako u mnohých dalších lékařských ošetření je běžnou otázkou, zda je bělení zubů bezpečné pro těhotné a kojící ženy.

Jelikož zatím nebyly provedeny žádné studie o bezpečnosti bělení zubů během těhotenství, ADA uvádí, aby „lékaři těhotným doporučovali bělení odložit“. 1 Většina zubních profesionálů tento návrh přijalo a tak se v zubařském prostředí jedná o běžnou praxi. Podle doporučení zubních lékařů by se zuby během těhotenství a při léčbě neplodnosti bělit neměly.

Souhlasíme a doporučujeme, aby těhotné nebo kojící ženy, ženy podstupující léčbu neplodnosti a pacienti se závažnými zdravotními problémy nepoužívali bělení zubů.

  1. Tooth whitening/Bleaching: Treatment Considerations for Dentists and Their Patients. ADA Council on Scientific Affairs. September 2009 (revised November 2010).