Zpět na články

Je bělení zubů světlem efektivní?

Mnoho dalších bělících postupů v ordinaci využívá během bělení světlo nebo laser. Pravděpodobně jste si všimli i reklam na tento druh bělení. Možná jste dokonce viděli stánky v nákupních centrech, ve kterých světlo k vybělení vašich zubů používají. Jsou však světla a lasery opravdu efektivní?

Odpověď je ne. Současný výzkum ukazuje, že při bělení je efektivní pouze peroxid vodíku (bělící činidlo používané v Opalescence Boost) a že osvěcování nepřináší žádnou přidanou hodnotu. 1 Přečtěte si citace z některých studií, které uvádějí, že bělení bez světla je lepší volbou. (Něco takového nadšeně vítáme.)

 • Bělení zubů v ordinaci – čím světla přispívají? (Zoom!, Xtra Boost)

  Klinická data ukazují, že všechny tři testované systémy zesvětlili 83 kontralaterálních páru předních zubů na stejnou úroveň mezi 1,6 do 1,8 hodnoty chroma...ať už s, nebo bez použití světla.

  Hein DK, Ploeger BJ, Hartup JK, Wagstaff RS, Palmer TM, Hansen LD. In-office vital tooth bleaching—what do lights add? Compend Contin Educ Dent. 2003;24(4A):340-52.
 • Klinické hodnocení chemických bělících systémů a systémů aktivovaných světlem (BriteSmile, Xtra Boost)

  „S odstupem dvou týdnů nevykazovalo použití světla žádné přínosy oproti chemickým bělícím systémům.“

  Kugel G, Papathanasiou A, Williams AJ 3rd, Anderson C, Ferreira S. Clinical evaluation of chemical and light-activated tooth whitening systems. Compend Contin Educ. 2006;27(1)54-62.
 • Efektivita in vitro a rizika nežádoucích účinků bělení pomocí světla

   „...optická radiace efektivitu nezvýšila v porovnání s bělením bez ozařování. Používání optické radiace pro bělení zubů s sebou nese pro klienta zdravotní rizika a porušuje směrnice o ochraně proti radiaci. Proto bělení pomocí světla nedoporučujeme.“

  Bruzell EM, Johnsen B, Aalerud TN, Dahl JE, Christensen T. Photochem. In vitro efficacy and risk for adverse effects of light-assisted tooth bleaching. Photochem Photobiol Sci. 2009;8(3):377-85.
 • Odborníci na estetickou stomatologii

  Van Haywood uvádí, že „ke zjednodušení a zkrácení bělících technik se používají různé typy světel a laserů, ačkoliv novější výzkum jejich efektivitu zpochybňuje...Používání světla konečný výsledek neovlivňuje, i když může díky dehydrataci iluzi vybělení vytvořit.“

  Haywood, V. New bleaching considerations compared with at-home bleaching. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. 2003;15(3):184-187.
 • Kolorimetrické posouzení laserů a domácích bělících technik

  Podle studie University of Iowa, „doporučovaná jednorázová aplikace peroxidu vodíku aktivovaného světlem nevykázala žádnou zaznamenatelnou změnu barvy.“

  Jones AH, Diaz-Arnold AM, Vargas MA, Cobb DS. Colorimetric assessment of laser and home bleaching techniques. J Esthet Dent. 1999;11(2):87-94.

Pomocí bělících technik v ordinaci, které nevyžadují světlo, můžete požadovaných výsledků dosáhnout.

 1. www.drbicuspid.com