Terug naar artikelen

Wat is het verschil tussen waterstofperoxide en carbamideperoxide?

​Bleekbehandelingen worden gedaan met behulp van één van de volgende twee werkzame stoffen: carbamideperoxide of waterstofperoxide. Sommige bleekproducten bevatten waterstofperoxide en andere carbamideperoxide. Wat is het verschil tussen deze stoffen?

Wat is het verschil tussen waterstofperoxide en carbamideperoxide?

Waterstofperoxide alleen is een effectieve blekende stof. Carbamideperoxide — ook een effectieve blekende stof — bevat waterstofperoxide in een verhouding 1:3. Een product dat 30% carbamideperoxide bevat, bevat daarmee ongeveer 10% waterstofperoxide.

Werkt de ene stof beter dan de andere?

Nee! Het goede nieuws is dat zowel waterstofperoxide als carbamideperoxide beide tot uitstekende resultaten leiden.Uit een onderzoek dat werd gepubliceerd in het tijdschrift van de vereniging, de ‘Journal of the American Dental Association’, bleek dat producten die carbamideperoxide bevatten in eerste instantie iets ingrijpendere resultaten te zien gaven, maar dat uiteindelijk de producten met gelijke hoeveelheden carbamideperoxide en waterstofperoxide tot precies dezelfde resultaten leidden.1 1

Werkt de ene stof sneller dan de andere?

Ja en nee. Waterstofperoxide wordt sneller afgebroken dan carbamideperoxide, dus de bleekkracht van deze stof wordt meestal in de eerste 30 à 60 minuten vrijgegeven. Carbamideperoxide geeft echter ongeveer 50% van de bleekkracht af in de eerste twee uur en blijft dan tot wel zes uur langer actief.2 2

Dit betekent dat producten met waterstofperoxide korter hoeven te worden gedragen. Het aantal dagen dat iemand een van beide producten moet gebruiken hangt echter niet af van of het om waterstofperoxide of om carbamideperoxide gaat, maar van iemands individuele behoeften en van de mate van verkleuring van het gebit.

Leidt het ene product tot grotere overgevoeligheid dan het andere?

Nee. Er is geen merkbaar verschil in overgevoeligheid, of u nu een product met waterstofperoxide of carbamideperoxide gebruikt. Dit is komen vast te staan in hetzelfde onderzoek waarin werd ontdekt dat waterstofperoxide en carbamideperoxide tot dezelfde prachtige resultaten leiden.1 1

Heeft de ene stof een sterker rebound-effect dan het andere?

Nee. Het rebound-effect houdt in dat het gebit direct na het bleken lichter lijkt dan naderhand, omdat het al na korte tijd iets van zijn stralende witheid verloren heeft. Het rebound-effect heeft meer te doen met verdroging dan met de hoeveelheid peroxide. Bleekgels zoals Opalescence bevatten meer water en voorkomen zo verdroging en daarmee ook het rebound-effect.

  1. Mokhlis GR, Matis BA, Cochran MA, and Eckert GJ. A clinical evaluation of carbamide peroxide and hydrogen p eroxide whitening agents during daytime use. JADA. 2000;131(9):1269-1277. www.jada.info/cgi/content/full/131/9/1269  
  2. Haywood VB. Nightguard vital bleaching: indications and limitations. US Dentistry. 2006;October:2-8. Reprinted on www.vanhaywood.com/articles/