กลับไปยังบทความ

การจัดการกับอาการเสียวฟันระหว่างการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันสามารถก่อให้เกิดอาการเสียวฟันได้กับบางคน บ่อยครั้ง อาการเสียวฟันเป็นแค่อาการชั่วคราว และรักษาได้ ดังนั้นคุยกับทันตแพทย์ ของคุณก่อน ระหว่าง และหลังจากทำการรักษา พวกเขาจะได้เข้าใจ และรักษาอาการเสียวฟันของคุณตามพื้นฐานของแต่ละคน

ก่อนคุณเริ่มทำการฟอกสีฟัน คุณควรได้รับคำแนะนำการฟอกสีฟัน จาก ทันตแพทย์ของคุณเพื่อกำหนดระดับอาการเสียวฟัน และคราบบนฟัน ของคุณ เมื่อทันตแพทย์ของคุณได้ สร้างระดับอาการ เสียวฟันของคุณแล้ว ปกติใช้วีธีการจับบนฟัน และใช้ลมทดสอบ พวกเขาจะสามารถกำหนด ได้ว่าควรฟอกสีฟันแบบไหนที่ทำให้คุณรู้สึกสบาย ถูกวิธีมากที่สุด ขณะทำการรักษาคราบ

อาการเสียวฟันเมื่อทำการฟอกสีฟันโดยทันแพทย์

หากคุณมีประวัติอาการเสียวฟัน ทันตแพทย์ของคุณอาจจะแนะนำให้คุณ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อช่วยป้องกันอาการเสียวฟันระหว่างการรักษา:

 • ใช้ยาสีฟัน Opalescence PF ยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน แปรงฟันของคุณด้วยแปรงสีฟันขนนุ่มเป็นเวลา 2 สัปดาห์
 • เลิกพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม หรืออาหาร ที่เป็นกรด
 • ใส่ถาดเจลเติมสำเร็จ หรือถาดที่ทำขึ้นเฉพาะ เติมด้วย UltraEZ (ผลิตภัณฑ์เจลลดอาการเสียวฟัน) 1 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 30-60 นาที หรือ ยาสีฟัน Opalescence PF (ยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน) เป็นเวลา 1-2 คืน
 • ใช้ยาสีฟัน Opalescence PF (ยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน) อย่าง ต่อเนื่อง ก่อนที่จะใส่ถาดควรแปรงฟัน 30 นาที และรออีก 30 นาที หลังจากนั้นฟอกสีฟัน และแปรงฟันอีกครั้ง
 • เริ่มทำการฟอกสีฟันด้วยผลิตภัณฑ์ Opalescence ที่มีความเข้มข้นต่ำ หรือผลิตภัณฑ์ Opalescence ที่ทันตแพทย์ของคุณแนะนำ

เกิดอาการเสียวฟันระหว่างการฟอกสีฟัน

บางคนไม่มีประวัติของอาการเสียวฟัน อาจจะพัฒนาอาการเสียวฟันบางระดับระหว่างการฟอกสีฟัน หากคุณมี การพัฒนาอาการเสียวฟันระหว่างการฟอกสีฟันของคุณควรสอบถาม ทันตแพทย์ของคุณเพื่อของคำแนะนำในทางเลือกของการรักษาเพิ่มเติม:

ทางเลือกที่ 1

 • ลดความเข้มข้นของสารฟอกสีฟันเท่าที่จะเป็นไปได้
 • ลดระยะเวลาการสวมใส่
 • เปลี่ยนการใส่จากเวลากลางคืน มาเป็นเวลากลางวัน
 • ข้ามการฟอกสีฟันหนึ่งคืน หรือหนึ่งวัน
 • หยุดการฟอกสีฟันเพื่อยืดเวลา

ทางเลือกที่ 2

 • ใช้ต่อเนื่อง หรือเริ่มต้นใช้ยาสีฟัน Opalescence PF (ยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน) ในการแปรงฟัน
 • ใส่ UltraEZ (ผลิตภัณฑ์ potassium nitrate และ fluoride) แบบถาดเจลเติมสำเร็จ 1 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 30-60 นาที หรือใส่ถาดที่ทำขึ้นเฉพาะเติมด้วย UltraEZ แทนที่สารฟอกสีฟัน ทิ้งไว้ข้ามคืน เป็นเวลา 1-2 คืน
 • เปลี่ยนชนิดเจลฟอกสีฟันไปเป็นอย่างอื่น
 • หากการรักษาด้วยวิธีเหล่านี้ไม่ประสบผลสำเร็จควรขอคำแนะนำ จากทันตแพทย์ถึงการหยุดทำขึ้นตอนการฟอกสีฟัน